Luke van der Steen

Projectmanager

Luke van der Steen‘In de zomer van 2018 ben ik door BAM Infra gevraagd voor de functie van projectmanager bij het project Afsluitdijk. Dat sprak mij wel aan, want de afsluitdijk is echt wel een icoon voor de Nederlandse waterbouwkunde’, vertelt Luke van der Steen, projectmanager BAM Infra Multidisciplinaire Contracten. ‘Uiteindelijk ben ik in oktober 2018 in dienst gekomen bij BAM Infra. Ik zie het echt als een eer om mee te werken aan de versterking van de Afsluitdijk met het consortium Levvel project.’

Keersluizen Den Oever en Kornwerderzand

‘Op dit project ben ik één van de vijf projectmanagers. Ik ben verantwoordelijk voor de deelprojecten: Keersluis Den Oever en Keersluis Kornwerderzand. Op dit moment bieden de schutsluizen bij Den Oever en Kornwerderzand bescherming tegen overstromingen. Maar door klimaatveranderingen is dat niet meer voldoende. Om schutsluizen bij extreme weersomstandigheden te beschermen tegen de kracht van het water leggen we bij Den Oever en Kornwerderzand, aan Waddenzeezijde, keersluizen aan vóór de schutsluizen. Deze stormvloedkeringen zijn in normale weersomstandigheden geopend. Als de situatie erom vraagt kunnen ze gesloten worden.’

Vismigratie

Luke: ‘Ook ben ik verantwoordelijk voor het deelproject Vismigratie. De Afsluitdijk vormt een grote belemmering voor vissen. Trekvissen kunnen niet van zout- naar zoetwater zwemmen wat ze nodig hebben om op te groeien en zich voort te planten. De Vismigratierivier is een opening in de Afsluitdijk waar trekvissen doorheen kunnen zwemmen om vanuit de Waddenzee het IJsselmeer te bereiken en andersom.’

Lees meer over project Afsluitdijk

Volop in de ontwerpfase

‘In mijn werk als projectmanager heb ik te maken met meerdere disciplines, waaronder: staal, beton, werktuigbouwkunde, industriële automatisering en bodembescherming. De uitdaging is hierbij om de verschillende disciplines aan te sturen gedurende de verschillende fasen van het project. Ieder deelproject zit in een andere fase en als projectleider moet je ervoor zorgen dat het project alle fasen doorloopt; van ontwerp, werkvoorbereiding tot aan uitvoering. Op dit moment zitten we volop in de ontwerpfase met een ontwerpteam van zo’n 20 tot 25 collega’s. Hierbij heb ik veel contact met de ontwerpleider en zorgen we met het team voor een veilig en efficiënt ontwerp, wat voldoet aan alle gestelde eisen.’

‘Aanwezigheid op de werkvloer is erg belangrijk’

‘Met het deelproject Den Oever gaan we met de focus richting werkvoorbereiding. In deze fase is het van belang om enerzijds goed personeel te vinden in de juiste hoek van het land. En anderzijds dat er straks echt een team staat. Alles valt en staat met goed communiceren en samenwerken, vooral op zo’n groot project met meerdere disciplines. Je bent toch al snel met een team van zo’n 150 tot 200 mensen op kantoor en straks nog behoorlijk meer als het project in de uitvoering start. Aanwezigheid op de werkvloer is daarbij erg belangrijk zodat je weet wat er speelt en in kan grijpen als het nodig is.’