Busbrug over station Zwolle

De nieuwe brug over het spooremplacement van het station in Zwolle wordt gebouwd door BAM Infra naar een ontwerp van ipv Delft creatieve ingenieurs. De brug zal over enkele jaren een verbinding vormen voor het busverkeer van het nieuw te bouwen busperron aan de zuidzijde van station Zwolle naar de kruising Westerlaan/Veerallee/Willemskade.

Beoordelingscommissie roemt ´elegant ontwerp´

Het plan van BAM Infra en ipv Delft creatieve ingenieurs is het winnende resultaat van een door ProRail gehouden aanbestedingsprocedure waar vier combinaties aan deelnamen. Bam Infra en ipv Delft deden het aanbod dat het beste past bij de vooraf gestelde criteria, aldus Henk Snel, stedenbouwkundige van de gemeente Zwolle en voorzitter van de commissie die de inzendingen beoordeelde

De beoordelingscommissie, waarin naast bewoners ook  adviseurs van welstandsorganisatie Het Oversticht en Bureau Spoorbouwmeester waren vertegenwoordigd, roemt onder andere de ‘elegante, eenduidige en slingerende lijn van het ontwerp die orde en focus kan aanbrengen in het nu nog wat onsamenhangende gebied van de Spoorzone. Het hout aan de onderzijde is weldadig in deze harde, industriële omgeving. Een gouden greep.’

Technisch hoogstandje

In technisch opzicht is het integrale ontwerp van BAM Infra en ipv Delft creatieve ingenieurs een knap staaltje ingenieurswerk, onder andere omdat er naast de twee landhoofden maar vier pijlers nodig zijn om de 245 meter lange brug te ondersteunen. De houten onderkant van de busbrug zal de groene aankleding van de Pannekoekendijk verbinden met de bomen en het groen op en naast het nieuwe busperron aan de zuidzijde.

‘Overtuigende winnaar’

Wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Spoorzone, deelt volledig het enthousiasme van de beoordelingscommissie. 

‘Dit is een overtuigende winnaar. Het ontwerp spreekt meteen tot de verbeelding en deze brug zal naar mijn overtuiging niet alleen vervoer-technisch, maar ook visueel een belangrijke verbindende schakel worden in de OV-knoop die de Spoorzone is. De busbrug lost niet alleen een vervoervraagstuk op, maar voegt ook echt iets toe aan het gebied.' '

En wat ik ook belangrijk vind: het is door de inbreng van de stad via een klankbordgroep, de werkgroep busbrug en een inspiratiesessie ook echt een Zwolse brug geworden.’

Profijt voor velen

De busbrug is nodig om de vele buspassagiers beter te kunnen ontvangen op een nieuw busperron, aan de zuidzijde van het station. Hiervan zullen onder anderen de vele werknemers van de kantoren in Hanzeland, de studenten van Hogeschool Windesheim en de inwoners van Zwolle profijt van hebben. Met de aanleg zal naar verwachting in de tweede helft van 2017 worden begonnen.

De eerste voorbereidende werkzaamheden, zoals de sloop van de voormalige NedTrainhal aan de zuidzijde van het station zijn inmiddels uitgevoerd. 

Wetenswaardigheden

 • Met de bouw van de brug is voor de gemeente Zwolle een investering van 13,5 miljoen euro gemoeid. Deze investering wordt de helft gefinancierd door de provincie Overijssel.
 • De totale lengte van het tracé voor de bussen is 433 meter. De brugconstructie (245,5 meter) bestaat uit een kokerligger, deels van staal en deels van beton en rust op slechts twee landhoofden en vier slanke, betonnen pijlers.
 • De vrije overspanning (over het spoor) meet 80,55 meter. De onderkant van de brug ter hoogte van het spoor ligt op 6,95 meter hoogte.
 • De onderkant van de brug krijgt een hoogwaardig houten bekleding. In de lichte aluminium rand van de brug wordt onder meer de rijbaanverlichting geïntegreerd. 
 • Voor de aanleg van de brug zal een aantal bovenleidingenportalen door ProRail moeten worden aangepast. Dit gebeurt in de periode  van 17 tot en met 28 augustus 2017, in combinatie met andere werkzaamheden aan het spoor in Zwolle.
 • Dagelijks zullen er naar verwachting 1200 bussen gebruik maken van de nieuwe verbinding.
 • De brug wordt niet toegankelijk voor andere voertuigen of voetgangers. Hulpdiensten kunnen er wel gebruik van maken.
 • In het Programma van Eisen voor  de brug werd veel waarde gehecht aan een stadslandschappelijk elan, groen, doorzicht en comfort. Deze beoordelingscriteria zijn opgesteld in samenspraak met diverse geledingen uit de stad.
 • De landhoofden zullen worden beplant en krijgen nestmogelijkheden voor vogels en vleermuizen.
 • De aannemer wordt ook vijftien jaar lang verantwoordelijk voor het beheer van de brug.
 • Naar verwachting kunnen begin 2019 de eerste bussen van de brug gebruik maken. ProRail, de gemeente en de aannemer gaan nog bespreken of een eerdere oplevering mogelijk is.

Over het project Spoorzone

In de Spoorzone werken de gemeente Zwolle, provincie Overijssel, NS Stations en ProRail samen aan de verdere verbetering van de vervoersknoop Zwolle en de ontwikkeling van het stationsgebied tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken en verblijven.