N345: Rondweg Voorst

De drukke N345 loopt dwars door de kern van Voorst, met geluidsoverlast, barrièrewerking en onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Een westelijke omleiding moet de leefbaarheid in Voorst verbeteren.

Een mooie uitdaging voor BAM Infra Regionaal om met beide handen aan te pakken. Het optimaliseren van de leefbaarheid is namelijk één van de belangrijkste speerpunten van BAM Infra. Onze collega’s werken daar iedereen hard voor, jij ook?

Over het project

Een westelijke omleiding om Voorst is de beste oplossing voor de verkeersproblemen in het dorp. Deze westelijke variant zorgt voor een sterke afname van de verkeersdrukte in de dorpskern, waardoor de veiligheid en leefbaarheid zullen verbeteren. Om ervoor te zorgen dat Voorst verbonden blijft met het buitengebied, nemen we een aantal maatregelen. Zo komt er voor fietsers en voetgangers een nieuwe tunnel op de Klarenbeekseweg. Verder zorgen we voor een goede inpassing van de rondweg in het landschap: de N345 komt ter hoogte van de kruisende Enkweg verlaagd te liggen. Zo kan het geplande viaduct in de Enkweg ook lager blijven en verstoort daardoor het landschap minder.

N345

De provincie Gelderland heeft 1400 km wegen in beheer. Provinciale wegen zijn vaak van oudsher ontstaan. Soms waren het zelfs oude karresporen. We werken eraan om het wegennet zo in te richten dat inwoners snel en veilig naar hun plaats van bestemming kunnen reizen. De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Zutphen-Apeldoorn/Deventer. De N345 doorsnijdt op dit moment de kern van Voorst.  Een rondweg verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in Voorst als de regionale bereikbaarheid.

Bekijk de vacatures

Archeologie

Het speuren naar restanten uit oude beschavingen maakt onderdeel uit van de voorbereidende werkzaamheden. Eind 2016 heeft er een uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit is gedaan door ‘proefsleuven’ te graven. In totaal zijn er 54 proefsleuven gegraven met een oppervlakte van circa 4500 m2. Het onderzoek heeft vele archeologische vondsten opgeleverd uit de Vroege Bronstijd (+/- 1500 jr. voor Chr.) tot en met de Nieuwe Tijd (omstreeks 1500 na Chr.). De resten van aardewerk, steen, bot en metaal en crematieresten geven informatie over hoe men in het verleden leefde.

Planning

  • 2010: Start verkenning
  • 2012: GS-besluit voorkeursoplossing
  • 2013: PS-besluit inpassingsplan
  • 2014: Inpassingsplan onherroepelijk en start (voorbereiding) uitvoering
  • 2016: Aanbestedingsprocedure aannemer
  • 2017: Contracteren aannemer
  • Begin 2018: Start aanleg rondweg
  • Eind 2018: Openstelling tracé