Vechtdalverbinding

Het grootste infrastructurele project in de provincie Overijssel, de Vechtdalverbinding, wordt aangepakt door BAM Infra.

Het doel is om het wegennet te verduurzamen en veilig in te richten, zodat de leefbaarheid en doorstroming wordt verbeterd. Fantastisch nieuws voor de inwoners van de gemeente en de verkeersveiligheid. BAM Infra heeft de opdracht gegund gekregen met een plafondbedrag van € 101,8 miljoen. Het betreft een Design en Construct contract (D&C), waarbij BAM Infra verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw. In de uitvoering is BAM Infra de samenwerking aangegaan met Dura Vermeer.

Doorstroming verkeer

Op dit moment loopt het verkeer erg vaak vast op de N377, N340 en N48 naar Zwolle en de A28, en omgekeerd. Daarnaast zijn deze wegen volgens de provincie niet op een duurzaam veilige manier ingericht. Daarom krijgt de N340 onder andere een vernieuwde aansluiting op de A28, komt er een nieuw wegtracé met 2 x 2 rijbanen vanaf die aansluiting tot aan de Ankummerdijk, een viaduct over het spoor en een vernieuwd knooppunt bij Varsen.

Rotondes en weefvakken

Ook worden op de bestaande N340 een aantal kruispunten zo ingericht dat ze veiliger zijn en meer verkeer kunnen verwerken. De N48 wordt onder andere voorzien van rotondes en weefvakken. Het is de bedoeling dat fietsers straks veiliger kunnen oversteken op de N377 door drie fietsoversteken. Balkbrug krijgt een onderdoorgang voor doorgaand verkeer en een dorpsplein dat noord en zuid weer gaat verbinden.

Optimalisatiemaatregelen

In juni 2018 startte de provincie Overijssel de aanbestedingsprocedure. Aannemers werden uitgedaagd om niet alleen de voorgeschreven werkzaamheden uit te voeren, maar ook aan te geven hoeveel extra ‘optimalisatiemaatregelen’ zij binnen het gestelde plafondbedrag kunnen aanbieden. Dit zijn maatregelen die vanwege het beschikbare budget in een eerdere fase van het project zijn afgevallen, maar volgens de provincie wel degelijk meerwaarde hebben voor de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming op de Vechtdal Verbinding. Ook konden de aannemers extra scoren op de thema’s duurzaamheid en het minimaliseren van hinder tijdens de uitvoering.

‘Fantastisch nieuws’

BAM Infra heeft in het plan aangegeven alle vijftien maatregelen uit het optimalisatiepakket uit te voeren, laat de provincie weten. De vijftien optimalisatiemaatregelen bestaan onder andere uit fietstunnels, rotondes, ecoducten en het verbreden van de parallelwegen. Dat is fantastisch nieuws voor de verkeersdeelnemers en inwoners van Vechtdal.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2023 zijn afgerond.