Geschiedenis van 150 jaar BAM

1869-1897: De dorpstimmerman

Op 12 mei 1869 vestigde Adam van der Wal zich als timmerman in Groot-Ammers, een polderdorp in het hart van Nederland. In een tijd waarin het land zich razendsnel aan het industrialiseren was, kon een timmerman nog altijd zijn plaats vinden op de markt, onder meer in het onderhoud van de vele molens in de polder.

1898-1927: Van plaatselijke werkplaats tot landelijk bouwbedrijf

Toen Adams zoon Jan in 1898 bij zijn vader in het bedrijf kwam, breidden de activiteiten zich uit van timmerwerk tot een breder pakket aan bouwwerkzaamheden. In Groot-Ammers en de omringende Alblasserwaard waren de mogelijkheden tot groei beperkt, en dus ging Jan ook elders op zoek naar nieuwe opdrachten.

1928-1939: De onderneming breidt zich uit

In 1928 werd opnieuw de naam van het bedrijf gewijzigd. Vanwege gezondheidsproblemen was Jan gedwongen plaats te maken voor zijn zoon Joop, die samen met zijn zwager, Gerrit Jonkheid, een tweekoppige directie vormde.

1940-1945: De Tweede Wereldoorlog

Gedurende de oorlogsjaren zouden de activiteiten van het bedrijf dat de Van der Wals sinds 1869 hadden opgebouwd geleidelijk afnemen en ten slotte volledig stil komen te liggen.

1945-1959: De wederopbouw van Nederland

Toen het weer vrede was, begon het land voorzichtig weer op te krabbelen. Toen dit eenmaal goed op gang kwam, was het optimisme niet te stuiten. Het bedrijf herwon zijn plaats als een van de voornaamste bouwers en zou zich geleidelijk aan in een groeiend aantal sectoren gaan manifesteren.

1959-vroege jaren zeventig: Beursnotering en verdere groei

Zonder een Van der Wal aan het hoofd van de onderneming was deze vanaf het midden van de jaren vijftig strikt gesproken geen familiebedrijf meer. Toch heeft BAM altijd een sterke familiecultuur behouden, met een platte structuur, een meerhoofdige directie en veel ruimte voor initiatief en actieve bijdragen van de werknemers. 

1973-eind jaren tachtig: De oliecrisis en een moeizame periode in de economie

Kort op de structurele wijziging van 1971 volgde in 1973 een verdere aanpassing: conform nieuwe nationale wetgeving en Europese richtlijnen werden de dochterondernemingen omgezet in besloten vennootschappen. De holding waaronder deze bv’s vielen, bleef een naamloze vennootschap en kreeg opnieuw een nieuwe naam: BAM Holding NV. Hiermee kwam BAM nog een stapje dichterbij de huidige naam.

1988-1999: Verdere groei en een jubileum

In 1988 nam de BAM holding verschillende onderdelen van de Bredero Groep over. Net als BAM had Bredero zich in de loop van de twintigste eeuw ontwikkeld tot een van de grote namen in de bouwsector, met een reeks dochterondernemingen die actief waren in diverse bouwsectoren en aanverwante activiteiten.

2000: Acquisitie van NBM

Voor de Nederlandse bouwsector waren de jaren negentig een periode van consolidatie. Bij krappe marges bood schaalvergroting een mogelijkheid om de financiële kracht op peil te houden. Alle grote spelers, dus ook BAM, waren op zoek naar mogelijke acquisities waarmee ze in zich een zo gunstig mogelijke positie konden manoeuvreren.

2002: Acquisitie van HBG

Het beslissende moment in de ontwikkeling van BAM richting de huidige omvang en structuur volgde in 2002, met de overname van het totale aandelenpakket van HBG, de Hollandse Beton Groep. Deze acquisitie volgde kort op de overname van HBG door de Spaanse bouwonderneming Dragados, die vervolgens zelf was overgenomen door Grupo ACS. BAM en Grupo ACS kwamen daarna tot overeenstemming over de overname van de HBG-aandelen.

2002-… : Een toonaangevende Europese aannemer met een wereldwijde voetafdruk

Sinds 2002 is BAM blijven bouwen aan zijn positie als gerespecteerd constructiebedrijf met een goede neus voor innovatie en een gezond besef van verantwoordelijkheid voor de planeet, haar bewoners en hun welvaart.